Schoolgids / schoolplan / jaarplan / zorgplan

 

In onze schoolgids vindt u veel informatie over onze school, zoals de organisatie van ons onderwijs, schooltijden, belangrijke data, maar ook regels en afspraken. PDF SCH Schoolgids de Kiem 2023-2024

PDF Informatieboekje gr1-2 voor de ouders

 

Het schoolplan is een beleidsdocument waarin de kwaliteit van het onderwijs op onze school in hoofdlijnen wordt beschreven. Het is een beginpunt van onderwijsverbeteringen en geeft duidelijkheid over de planning en sturing voor de komende jaren en de mogelijkheid om de ontwikkeling van ons onderwijs te evalueren. PDF Schoolplan 2016-2020

 

In het jaarplan zijn onze voornemens voor het huidige schooljaar opgenomen. De voornemens zijn gekoppeld aan de genoemde punten in het schoolplan, het rapport van bevindingen kwaliteitsonderzoek van de inspectie, aangevuld met items uit een ouderenquête en bevindingen van de schooldirectie. PDF Jaarplan 2017-2018

 

Het zorgplan is een document over organisatie van de zorg. Het is ons streven om kinderen zo goed mogelijk onderwijs te geven op onze school. In zorgplan wordt aangegeven hoe de zorgstructuur geregeld is en wat de route is als er extra zorg nodig is. PDF Zorgplan 2015-2018