Over onze school

Basisschool De Kiem is een katholieke basisschool in het dorp Roelofarendsveen. Onze school is sinds 2011 gevestigd in het nieuwe gebouw “Brede school Kaskade”, waar ook kinderopvang “Kindkracht” en sportcentrum “De Tweesprong” gevestigd zijn. In onze school kunnen we gebruikmaken van de verschillende faciliteiten zoals: het kinderkookcafé, de kuil/aula, de sportzaal, de voetbalkooi en onze schooltuin.

Ontwikkel je kracht!

De Kiem is een krachtige basisschool. Dit laten wij zien in leerkracht, daadkracht, kindkracht en kiemkracht:

Leerkracht; staat voor krachtig leren en verwijst naar competenties van  kinderen en leerkrachten.

Daadkracht; staat voor een school met energie en dynamiek.

Kindkracht; staat voor de mogelijkheden die het kind van zichzelf heeft aangevuld met de competenties die wij mee kunnen geven. Het verwijst ook naar het partnerschap met Kindkracht.

Kiemkracht; staat voor de vertaling van het logo van de school. Het kind wordt aan ons toevertrouwd en brengt in potentie veel mee. Wij bieden de veilige en uitdagende leeromgeving om te ontkiemen; om te worden, wie zij in aanleg zijn. Voor het vervolg geven wij het kind kiemkracht mee, om met zelfvertrouwen, kennis en kunde een goede start te maken in het vervolgonderwijs.

De Kiem staat voor en blijft voortdurend werken aan:

 • Goede resultaten op de hoofdvakken, schoolbreed minimaal op het landelijk gemiddelde en individueel passend bij het niveau van het kind.
 • Een brede ontwikkeling en interesse van het kind.
 • De sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind en de voorbereiding op de positie in de maatschappij en het burgerschap.
 • Onderwijs passend bij de mogelijkheden en kansen van het kind.

We organiseren voor een kind op De Kiem in 8 jaar tijd een breed aanbod. Dit voorziet in het behalen van de kerndoelen en bestaat uit:

 • De basisvakken (lezen, spelling, taal, rekenen, begrijpend lezen)
 • Aanvullende vakken (geschiedenis, etc.)
 • Creatieve vakken (muziek, handv, etc.)
 • Techniek /science (waaronder ICT)
 • Groen (landbouw, tuinbouw en milieu )
 • Verzorging (gezondheid, horeca, dienstverlening)
 • Cultuur (kunst, dans en drama)

Daarnaast stoppen we in ons aanbod de elementen die nodig zijn voor:

 • Competentie: vaardigheden bij leerlingen zoals leren leren en presenteren
 • Relatie: een goed pedagogisch en veilig klimaat (SEO), omgaan met jezelf en de ander
 • Autonomie: zelfstandigheid van en motivatie bij de leerling, planmatig werken, onderbouwd keuzes maken uit een breed aanbod

Werkvormen

In onze lessen gebruiken we verschillende werkvormen. We werken in alle groepen met een stoplicht tijdens het zelfstandig werken. Na een korte instructie, gaan de kinderen aan het werk. De leerkracht loopt een rondje door de klas om de laatste aanwijzingen te geven en om kinderen die het nodig hebben op weg te helpen. De leerkracht bepaalt ook op welke kleur het stoplicht komt te staan. Wanneer het stoplicht op rood staat, werken de kinderen zelfstandig en in stilte aan de opdracht. Bij het oranje licht mogen de kinderen fluisterend overleggen met een medeleerling en samenwerken als de opdracht dit toelaat. Wanneer het stoplicht op groen gezet wordt, mogen de kinderen samenwerken en op eigen initiatief overleggen met de leerkracht. Naast deze afspraken, kunnen alle leerlingen op elk moment met hun persoonlijke aandachtsblokje aangeven of zij een vraag hebben voor de leerkracht, of zij samen willen werken, of dat ze liever alleen met een opdracht aan de slag gaan. Tijdens het zelfstandig werken heeft de leerkracht de mogelijkheid om leerlingen individueel of in een klein groepje uit te nodigen aan de instructietafel. Aan deze tafel krijgen leerlingen bijvoorbeeld een verlengde instructie, een verdieping of een herhaling van lesstof. De leerkrachten werken met het directe instructiemodel, waarbij elke les dezelfde structuur en opbouw heeft: terugblik op de vorige les, oriëntatie op de les die gegeven wordt, instructie, begeleid inoefenen van de lesstof, controleren of de stof begrepen wordt, zelfstandige verwerking en afronding.

Verder gebruiken we tijdens onze lessen verschillende vormen van samenwerken, Coöperatief leren en meervoudig intelligentie om de lessen afwisselend en interessant te maken.

Leeromgeving

In een veilige en stabiele leeromgeving hebben leerkrachten goed overzicht en de tijd om in te spelen op de behoeften van ieder kind en krijgen leerlingen de ruimte om in een veilige omgeving zichzelf te zijn en het beste uit zichzelf te halen.

Naam van de school

De Kiem heette voorheen RKBS Mariaschool, maar na de verhuizing naar het nieuwe gebouw “Brede school Kaskade” in augustus 2011 is de schoolnaam veranderd in RKBS De Kiem. De nieuwe naam van de school verwijst naar het woord “kas” in “Brede school Kaskade”. De letterlijke betekenis van kiem is “de in het rijpe zaad ingesloten aanleg tot een nieuwe plant”. Door zorg te dragen voor de Kiem van elk kind, kunnen zij zich binnen de school ontwikkelen tot een volwaardige plant. “Kiem” staat ook voor het begin of ook wel de bron. Daarin zien we het geloof in terug. Daarnaast zit er een historische verwijzing in onze naam. De school vindt zijn oorsprong in het samengaan van de kleuterschool Kakelwurft, de jongensschool Ignatius en de meisjesschool Mariaschool. De beginletters van deze oorsprong vormen onze schoolnaam.