Ziekmelden

Wanneer uw kind ziek is en daarom niet in staat is om naar school te komen, dan wensen we in eerste instantie natuurlijk veel beterschap. Om uw kind ziek te melden, kunt u:

-De leerkracht een mailtje sturen of een berichtje via Parro. (Dit heeft onze voorkeur.)

-De school bellen tussen 8.00 – 8.30 uur.

Als wij geen bericht ontvangen hebben bij afwezigheid van een kind, dan nemen we contact met u op. Dit doen we om te voorkomen dat het kind bijvoorbeeld onopgemerkt ergens met pech staat.

Wij verzoeken iedereen om te proberen de bezoekjes aan bijvoorbeeld de dokter, tandarts enz. zoveel mogelijk buiten de schooluren in te plannen, zodat de kinderen zo min mogelijk lestijd missen.