Ziekmelden

Wanneer uw kind ziek is en daarom niet in staat is om naar school te komen, dan wensen we in eerste instantie natuurlijk veel beterschap.

Om uw kind ziek te melden, kunt u:

-De school bellen tussen 8.00 – 8.30 uur.

-De leerkracht een mailtje of een berichtje sturen met Parro.

 

Als wij vóór 8.45 uur geen bericht ontvangen hebben bij afwezigheid van een kind, dan gaan wij u bellen. Dit doen we om te voorkomen dat het kind bijvoorbeeld onopgemerkt ergens met pech staat.

Wij verzoeken iedereen om te proberen de bezoekjes aan doctoren, tandartsen, orthodontisten, logopedisten, senso-motorische training etc. zoveel mogelijk buiten de schooluren in te plannen, zodat de kinderen zo min mogelijk lestijd missen.