Downloads / formulieren

Op deze pagina kunt u informatieve documenten downloaden. Ook formulieren voor inschrijving en verlofaanvraag kunt u hier vinden. In de downloadversies zijn persoonlijke adressen en telefoonnummers verwijderd. Deze staan wel genoemd in de versie die elk gezin van onze school thuis ontvangt.

 

FORMULIEREN BIJ INSCHRIJVING:

Om uw kind in te schrijven op RKBS De Kiem, heeft u de volgende documenten nodig. Deze kunt u hieronder downloaden, of in een inschrijfpakket afhalen bij ons op school.

PDF Aanmelding 00 Begeleidende brief 2020-02-01

PDF Aanmelding 01 Inschrijving gegevens Leerling 2022-01-25

PDF Aanmelding 02 Inschrijving gegevens Verzorgers 2024-01-22

PDF Aanmelding 03 Contactgegevens en Noodnummers 2020-02-01

PDF Aanmelding 04 Informatie AVG en persoonsgegevens 2020-02-01

PDF Aanmelding 05 Toestemmingsformulier gegevensverwerking 2020-02-01

PDF Aanmelding 06 Ouderraad informatie 2020-02-01

PDF DL Aanmelding 07 Toestemming ouderbijdrage 2023-11-27

PDF Aanmelding 08 Toestemmingsverklaring 2022-11-15

 

INFORMATIE BIJ VERLOFAANVRAAG:

PDF Verlofaanvraag formulier

PDF Leerplicht

PDF Toelating en verwijdering leerlingen

 

OVERIGE INFORMATIE:

PDF Handleiding Ouderportaal ParnasSys KIEM 3

PDF Uitleg Cito-grafiek en Kleuren Ouderportaal

PDF Inspectierapport bevindingen kwaliteitsonderzoek 2015

PDF Ondersteuning op school – De Kiem Perspectief op School

PDF Protocol bij afwezigheid leerkracht 2019-10-12

PDF Klachtenregeling en klachtenprocedure SSBA

DOC Klachtenregeling en klachtenprocedure Kiem 2018-06-12

PDF Procedure groepsindeling en formatie 2016

PDF Pest- en gedragsprotocol De Kiem 2017-10-01

PDF Pad handboek informatie voor ouders

PDF Protocol Sociale Media SSBA

PDF Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen SSBA

PDF Schoolnaam en logo uitleg

 

BOEKBESPREKING / SPREEKBEURT / ACTUALITEITSBEURT:

PDF Voorbereidingsblad Actualiteitsbeurt

PDF Voorbereidingsblad Boekbespreking

PDF Voorbereidingsblad Spreekbeurt