Downloads / formulieren

Op deze pagina kunt u informatieve documenten downloaden. Ook formulieren voor inschrijving en verlofaanvraag kunt u hier vinden. In de downloadversies zijn persoonlijke adressen en telefoonnummers verwijderd. Deze staan wel genoemd in de versie die elk gezin van onze school thuis ontvangt.

 

FORMULIEREN BIJ INSCHRIJVING:

Om uw kind in te schrijven op RKBS De Kiem, heeft u de volgende documenten nodig. Deze kunt u hieronder downloaden, of in een inschrijfpakket afhalen bij ons op school.
PDF Aanmelding Brief
PDF Aanmelding Aanmeldingsformulier
PDF Aanmelding Formulier bereikbaarheid ouders
PDF Aanmelding Toestemmingsverklaring
PDF Aanmelding Machtiging ouderbijdrage
PDF Aanmelding Wat doet de ouderraad

PDF Aanmelding Toestemmingsformulier gegevensverwerking 2018-05-22

PDF Aanmelding Informatie mbt AVG persoonsgegevens 2018-05-22

 

DOC Open dagen 2018-2019

INFORMATIE BIJ VERLOFAANVRAAG:

PDF Verlofaanvraag formulier

PDF Leerplicht

PDF Toelating en verwijdering leerlingen

 

OVERIGE INFORMATIE:

PDF Handleiding Ouderportaal ParnasSys KIEM 3

PDF Uitleg Cito-grafiek en Kleuren Ouderportaal

PDF Schoolgids De Kiem 2018-2019 mailversie

PDF Schoolplan 2016-2020

PDF Jaarplan 2017-2018

PDF Zorgplan 2015-2018

PDF Inspectierapport bevindingen kwaliteitsonderzoek 2015

PDF Ondersteuning op school – De Kiem Perspectief op School

PDF Klachtenregeling en klachtenprocedure SSBA

DOC Klachtenregeling en klachtenprocedure Kiem 2018-06-12

PDF Procedure groepsindeling en formatie

PDF Pest- en gedragsprotocol De Kiem 2017-10-01

PDF Pad handboek informatie voor ouders

PDF Protocol Sociale Media SSBA

PDF Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen SSBA

PDF Schoolnaam en logo uitleg

 

BOEKBESPREKING / SPREEKBEURT:

PDF Voorbereidingsblad Boekbespreking

PDF Voorbereidingsblad Spreekbeurt