Downloads / formulieren

Op deze pagina kunt u informatieve documenten downloaden. Ook formulieren voor inschrijving en verlofaanvraag kunt u hier vinden. In de downloadversies zijn persoonlijke adressen en telefoonnummers verwijderd. Deze staan wel genoemd in de versie die elk gezin van onze school thuis ontvangt.

 

FORMULIEREN BIJ INSCHRIJVING:

Om uw kind in te schrijven op RKBS De Kiem, heeft u de volgende documenten nodig. Deze kunt u hieronder downloaden, of in een inschrijfpakket afhalen bij ons op school.

PDF Aanmelding 00 Begeleidende brief

PDF Aanmelding 01 Inschrijving gegevens Leerling

PDF Aanmelding 02 Inschrijving gegevens Verzorgers

PDF Aanmelding 03 Contactgegevens en Noodnummers

PDF Aanmelding 04 Informatie AVG en persoonsgegevens

PDF Aanmelding 05 Toestemmingsformulier gegevensverwerking

PDF DL Aanmelding 06 Ouderraad informatie

PDF DL Aanmelding 07 Toestemming ouderbijdrage

PDF Aanmelding 08 Toestemmingsverklaring

 

INFORMATIE BIJ VERLOFAANVRAAG:

PDF Verlofaanvraag formulier

PDF Leerplicht

PDF Toelating en verwijdering leerlingen

 

OVERIGE INFORMATIE:

PDF Handleiding Ouderportaal ParnasSys KIEM 3

Leeswijzer leerling in beeld – De groei van je kind

PDF Klachtenregeling en klachtenprocedure SSBA

DOC Klachtenregeling en klachtenprocedure Kiem

PDF Sociale veiligheidsbeleid infographic SSBA 2023 (incl.Pestprotocol)

PDF Protocol Sociale Media SSBA

PDF Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen SSBA

PDF Schoolnaam en logo uitleg

 

BOEKBESPREKING / SPREEKBEURT / ACTUALITEITSBEURT:

PDF Voorbereidingsblad Actualiteitsbeurt

PDF Voorbereidingsblad Boekbespreking

PDF Voorbereidingsblad Spreekbeurt