Downloads / formulieren

Op deze pagina kunt u informatieve documenten downloaden. Ook formulieren voor inschrijving en verlofaanvraag kunt u hier vinden. In de downloadversies zijn persoonlijke adressen en telefoonnummers verwijderd. Deze staan wel genoemd in de versie die elk gezin van onze school thuis ontvangt.

 

FORMULIEREN BIJ INSCHRIJVING:

Om uw kind in te schrijven op RKBS De Kiem, heeft u de volgende documenten nodig. Deze kunt u hieronder downloaden, of in een inschrijfpakket afhalen bij ons op school.
PDF Aanmelding Brief

PDF Aanmelding Aanmeldingsformulier

PDF Aanmelding Formulier bereikbaarheid ouders

PDF Aanmelding Toestemmingsverklaring

PDF Aanmelding Ouderverklaring_Nederland

PDF Aanmelding Machtiging ouderbijdrage

PDF Aanmelding Wat doet de ouderraad

PDF Aanmelding Toestemmingsformulier gegevensverwerking 2018-05-22

PDF Aanmelding Informatie mbt AVG persoonsgegevens 2018-05-22

 

INFORMATIE BIJ VERLOFAANVRAAG:

PDF Verlofaanvraag formulier

PDF Leerplicht

PDF Toelating en verwijdering leerlingen

 

OVERIGE INFORMATIE:

PDF Handleiding Ouderportaal ParnasSys KIEM 3

PDF Uitleg Cito-grafiek en Kleuren Ouderportaal

PDF Schoolgids De Kiem 2018-2019 mailversie

PDF Schoolplan 2016-2020

PDF Jaarplan 2017-2018

PDF Zorgplan 2015-2018

PDF Inspectierapport bevindingen kwaliteitsonderzoek 2015

PDF Ondersteuning op school – De Kiem Perspectief op School

PDF Klachtenregeling en klachtenprocedure SSBA

DOC Klachtenregeling en klachtenprocedure Kiem 2018-06-12

PDF Procedure groepsindeling en formatie

PDF Pest- en gedragsprotocol De Kiem 2017-10-01

PDF Pad handboek informatie voor ouders

PDF Protocol Sociale Media SSBA

PDF Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen SSBA

PDF Schoolnaam en logo uitleg

 

BOEKBESPREKING / SPREEKBEURT / ACTUALITEITSBEURT:

PDF Voorbereidingsblad Actualiteitsbeurt

PDF Voorbereidingsblad Boekbespreking

PDF Voorbereidingsblad Spreekbeurt