Team

Op de Kiem werkt een team van leerkrachten, onderwijsassistenten, remedial teachers, interne begeleiders, administratief medewerkers en directie samen om de kinderen in ontwikkeling te brengen. Hieronder kunt u zien wie, welke taak heeft tijdens schooljaar 2018-2019. Ook vindt u daarbij de mailadressen van alle medewerkers.

 

Groep 1-2a:

Juf Fabiola Bakker (fabiolabakker@ssba.net)

 

Groep 1-2b:

Juf Manoeska Bakker (manoeskabakker@ssba.net) &

Juf Brenda Zuydwijk (brendazuydwijk@ssba.net)

 

Groep 1-2c:

Juf Karin Schouten (karinschouten@ssba.net) &

Juf Marloes de Haan (marloesdehaan@ssba.net)

 

 

Groep 1d:

Juf Stacy Kwadijk (stacykwadijk@ssba.net) &

Lydia Zeijlemaker (lydiazeijlemaker@ssba.net)

 

Groep 3:

Juf Leonie l’Ami (leonielami@ssba.net)

 

Groep 4:

Juf Nanda van Kollenburg (nandavankollenburg@ssba.net)

Juf Sanne van Dijk-Oosten (sannevandijk-oosten@ssba.net)

 

Groep 5:

Juf Ellen Klein (ellenklein@ssba.net) &

Juf Saskia Schepman (saskiavandermeer@ssba.net)

 

Groep 6:

Juf Dorien Opdam (dorienopdam@ssba.net)

 

Groep 7:

Juf Pauline Veltman (paulineveltman@ssba.net)

 

Groep 8:

Meester Frank van Velzen (frankvanvelzen@ssba.net)

 

Directie:

Directeur Marjan de Lange (marjandelange@ssba.net)

 

Administratie:

Juf Marjan Lauwers (marjanlauwers@ssba.net)

 

Intern begeleider:

Juf Marjolein van Leeuwen (marjoleinvanleeuwen@ssba.net)

Juf Marian Kelderman (mariankelderman@ssba.net)

 

Vakleerkracht gymnastiek:

Femke Vermeij-Volwater (femkevermeij@ssba.net)