Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid 3.0

Ouderbetrokkenheid 3.0 houdt in dat ouders en school voortdurend samenwerken om het leren en de gezonde ontwikkeling van leerlingen te ondersteunen, zowel thuis als op school. U bent als ouder ervaringsdeskundige van uw kind. En daarom willen wij samen met u zoeken naar nieuwe inzichten die bijdragen aan goed onderwijs en aan de ontwikkeling van elk kind.

De afgelopen jaren zijn we samen met u als ouders aan de slag gegaan met het opzetten van beleid rond het thema ouderbetrokkenheid
Dit resulteerde in een mooi document met De 10 beleidspunten van ouderbetrokkenheid. Dit vormt ons beleidsstuk rond ouderbetrokkenheid. Dit plan willen we blijven ontwikkelen.

Met vriendelijke groet,
namens de werkgroep ouderbetrokkenheid