Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid 3.0

Ouderbetrokkenheid 3.0 houdt in dat ouders en school voortdurend samenwerken om het leren en de gezonde ontwikkeling van leerlingen te ondersteunen, zowel thuis als op school. U bent als ouder ervaringsdeskundige van uw kind. En daarom willen wij samen met u zoeken naar nieuwe inzichten die bijdragen aan goed onderwijs en aan de ontwikkeling van elk kind.

De regiegroep bestaande uit ouders en leerkrachten zijn samen aan de slag gegaan om ouderbetrokkenheid op de Kiem te vergroten. We houden u via de weekbrief op de hoogte.

Meer informatie over het onderwerp:

PDF Ouderbetrokkeneheid eBook

PDF Werkdocument ouderbetrokkenheid Kiem

PDF OBT 10 onderwerpen ouderbetrokkenheid

 

Inmiddels zijn de volgende onderwerpen door de regiegroep bestaande uit ouders en teamleden uitgewerkt:

PDF OBT Criterium 01: Heldere visie op samenwerking tussen school en ouders.

PDF OBT Criterium 04: Ouders en leraren werken voortdurend samen.

PDF OBT Criterium 06: Leraren, leerlingen en ouders voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en zijn daarop aanspreekbaar.

PDF OBT Criterium 07: Het leerlingdossier is toegankelijk voor leraren en ouders.

PDF OBT Criterium 10: Wetten en schoolregels worden helder en duidelijk gemaakt en worden nageleefd.