Corona-virus

Corona Beslisboom kinderen

Ook RKBS De Kiem volgt de maatregelen die door de overheid afgekondigd zijn.

In verband met het Corona-virus volgen we op dit moment o.a. de volgende maatregelen:

-Ouders mogen niet op het plein of in het gebouw komen.

-Kinderen wassen bij binnenkomst van het gebouw en voor een eetmoment hun handen.

-Er zijn looproutes in het gebouw.

-Volwassenen in het gebouw houden 1,5m afstand van elkaar.

-Kinderen hoeven onderling geen afstand van elkaar te houden.

-Kinderen en volwassenen houden waar mogelijk afstand van elkaar.

Alle overige geplande activiteiten zijn on-hold gezet tot nadere berichtgeving. We houden er rekening mee dat activiteiten geen doorgang kunnen vinden. Ook open dagen of inloopmomenten zijn tot nadere berichtgeving helaas niet mogelijk. Ouders van onze leerlingen worden uiteraard via de mail op de hoogte gehouden.