Wenmoment komend schooljaar

16 juli 2019

Tijdens dit moment maakt iedereen kennis met de leerkracht en het lokaal van komend schooljaar.

Ook nieuwe kinderen die instromen worden hiervoor uitgenodigd.